Nieuws Overzicht WM Gezin

Week van het Gezin, dinsdag 15 mei 2018!

Deze week staat het Gezin centraal in het Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek.
Gezinssituaties variëren tegenwoordig.
Als een of meer volwassenen voor een of meer kinderen zorgen, noemen we dat een gezin.

Verschillende soorten gezinnen
Er zijn veel verschillende soorten gezinnen. Zo zijn er bijvoorbeeld gezinnen met een vader en een moeder, maar ook gezinnen met alleen een vader of alleen een moeder. Dat zijn dan alleenstaande ouders.
Er zijn ook gezinnen met twee vaders of twee moeders. Soms voeden ouders kinderen op van anderen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld bij een oma of tante wonen. Gezinnen die kinderen van anderen opvoeden zijn bijvoorbeeld pleeggezinnen, adoptiegezinnen en stiefgezinnen.

Bijzondere gezinssituatie
Voorbeelden van bijzondere gezinssituaties zijn grote gezinnen, gezinnen met kinderen die oorspronkelijk uit een ander gezin komen, en samengestelde gezinnen. Als ouders uit verschillende landen komen, noemen we dat wel een multicultureel gezin.

Het belangrijkste voor kinderen en ouders is dat je samen gelukkig bent en goed voor elkaar zorgt.

Voor vragen over de zorg voor je gezin of de opvoeding of andere vragen zoals grenzen stellen, normen en waarden, voeding, slapen, etc. kun je terecht bij het CJG.

Soms wil je als *ouder graag sparren met iemand over de opvoeding, vragen die je hierover hebt en kun je met dit advies/adviezen meteen aan de slag in de praktijk. Soms loop je in je gezin tegen (langdurige) problemen aan en wil je graag begeleiding hierin en tips en advies krijgen. Soms loop je als *ouder in bepaalde leeftijdsfases van je kind tegen problemen aan, bijv. de puberteit en wil je graag tips/advies en/of langdurig/kortdurend begeleiding van een pedagogisch werker. Soms verandert de vormgeving van je gezin doordat je als ouders gaat scheiden en wil je graag als ouders en voor je kind(eren) begeleiding in deze fase van je leven, ook dan kun je bij het CJG terecht.

 

Start Cursus Kinderen Scheiden niet.

 

Geen partner meer, wel nog ouder. Hoe gaat u om met deze nieuwe rol?

U krijgt de mogelijkheid om vaardigheden te ontwikkelen om zo optimaal mogelijk als vader en Uw kind leert tijdens deze cursus hoe om te gaan met de gevoelens en veranderingen die samen gaan met de scheiding. Ook komt uw kind in contact met leeftijdsgenootjes die in dezelfde situatie zitten. Naast praten over de scheiding en alle veranderingen, gaan we ook met opdrachten en creatief aan het werk.

Als ouder krijgt u handvatten om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden in deze moeilijke periode.
U bent moeder zorg te dragen voor de opvoeding van uw kind.

Het is extra fijn als beide ouders deelnemen aan de cursus.

Ministers: meer steun voor ouders bij scheiding

De ministers Sander Dekker (Rechtsbescherming) en Hugo De Jonge (VWS) werken aan nieuwe plannen om te voorkomen dat kinderen de dupe worden van een moeilijke scheiding.  De ministers willen dit bereiken door ouders beter te ondersteunen.

Kind dat regelmatig intensief beweegt is gezonder

Onderzoekers van het VUmc concluderen dat kinderen die regelmatig intensief bewegen, gezonder zijn dan kinderen die minder actief zijn. Hoe veel of weinig de kinderen zaten, maakte voor de gezondheid van de kinderen in de onderzoeksgroep niet uit.


elseOf vraag het Else, onze virtuele medewerker!

Gebieden

Born en de kleine gemeentenWestelijk SittardOostelijk SittardWestelijk GeleenOostelijk GeleenSteinBeekSchinnen

Contact