Over het CJG-Dienstenmenu WM

Hulp nodig?

Per kernpartner kunt u hieronder zien voor welke soort hulpvragen u terecht kunt bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek. De kernpartners zijn:

Partners in Welzijn

MEE Zuid Limburg

Zuyderland jeugdgezondheidszorg en GGD Limburg

Bureau Jeugdzorg Limburg


elseOf vraag het Else, onze virtuele medewerker!

Gebieden

Born en de kleine gemeentenWestelijk SittardOostelijk SittardWestelijk GeleenOostelijk GeleenSteinBeekSchinnen

Contact