Over het CJG-Triple P WM

Triple P

Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma en richt zich op de preventie van (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij kinderen door versterking van pedagogische vaardigheden van ouders met kinderen in de leeftijd van 0 –12 jr.

Triple P sluit goed aan bij de gewenste werkwijze opvoedingsondersteuning van de kernpartners van het CJG Westelijke Mijnstreek omdat het voor alle ouders een laagdrempelige vorm van opvoedingsondersteuning biedt waarin kenmerken als vraaggericht werken, ondersteuning op maat en empowerment van ouders centraal staan.

Triple P richt zich op het voorkomen en verminderen van (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij kinderen door kennis, vaardigheden en het zelfvertrouwen van ouders te versterken. De interventies in het Triple P programma zijn gericht op het bevorderen van een gezonde psychosociale ontwikkeling van kinderen en het vergroten van hun zelfredzaamheid en veerkracht. Ouders krijgen een aantal opvoedingsstrategieën aangereikt waarmee zij de ontwikkeling van kinderen op een  positieve manier kunnen beïnvloeden. Zij leren gebruik te maken van de dagelijkse communicatie in het gezin om hun kinderen optimaal emotioneel te ondersteunen en hun sociale competentie en probleemoplossend vermogen te stimuleren. Meer concreet wil Triple P in gezinnen het volgende bereiken :                     

  • competenter opvoedingsgedrag van ouders bij het omgaan met faseproblemen en gedragsmoeilijkheden van kinderen;
  • een positieve opvoedingsstijl bewerkstellingen die kinderen stimuleert om de vaardigheden te ontwikkelen die zij nodig hebben om goed te kunnen functioneren; 
  • een adequate disciplinering die niet schadelijk is voor kinderen en vermindering van dwingende en negatieve opvoedingspatronen;
  • een betere communicatie tussen ouders en kinderen in alledaagse opvoedingssituaties en een betere samenwerking tussen ouders onderling;
  • bewerkstelligen dat ouders meer plezier beleven aan de omgang met hun kinderen en afname van opvoedingsstress

Voor meer informatie over Triple P, klik op deze link van Positief Opvoeden.


elseOf vraag het Else, onze virtuele medewerker!

Gebieden

Born en de kleine gemeentenWestelijk SittardOostelijk SittardWestelijk GeleenOostelijk GeleenSteinBeekSchinnen

Contact