Centrum voor Jeugd en Gezin Algemeen

Het CJG. Samen opvoeden, samen opgroeien!

Wat doet het Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek voor professionals?

 
CJG Westelijke Mijnstreek is dé vraagbaak voor ouders, opvoeders en kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een netwerkorganisatie bestaande uit MEE, Partners in Welzijn, Orbis JGZ, GGD Zuid Limburg en Bureau Jeugdzorg. De professionals vanuit deze organisaties werken nauw samen met elkaar en netwerkpartners als onderwijs, huisartsen, vrij gevestigde zorgaanbieders, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, etc. om de gezinnen snel en goed te kunnen helpen van een kleine tot een grote vraag.

Vanuit signalering door gezinnen, omgeving, huisartsen, onderwijs of een hulpverlener van het CJG wordt er in samenspraak met het gezin snel de juiste hulpverlener ingeschakeld (binnen 5 werkdagen) om de enkelvoudige vraag te beantwoorden of samen met het gezin 1 Gezin, 1 Plan op te stellen wanneer het een hulpvraag betreft waarbij meerdere expertises benodigd zijn. Het CJG zorgt in het laatste geval dat er een casemanager wordt aangewezen die de hulp coordineert, zo mogelijk samen met het gezin.

De hulpverleners die verbonden zijn aan het CJG werken vraaggericht met inzet van eigen kracht van het gezin en diens sociale omgeving. Als uitgangspunt zijn gezinnen leidend in de eigen hulpvraag, krijgen ze inzicht in het eigen dossier en wordt er ten alle tijde met het gezin en de actief betrokkenen overlegd.

Zodat men elkaar sneller kan vinden in een wijk of gemeente, is op de website bij Hulp nodig? een overzicht te vinden van de hulpvragen en welke hulpverleners deze kunnen beantwoorden. Via het kopje Personeel komt u snel bij de juiste persoon. Staat de vraag van uw gezin hier niet bij of heeft u een andere vraag aan het CJG, kunt u altijd contact met ons opnemen via het algemene telefoonnummer. 

Waar je ook mee zit; met de professionele ondersteuning vanuit het CJG kom je er zelf weer uit. Samen zoeken we naar oplossingen die voor jou én in jouw situatie werken. Onze deskundigen luisteren goed naar wat er precies speelt en vanuit hun kennis en ervaring kunnen ze je daarna persoonlijk en op maat adviseren en begeleiden. Je krijgt handreikingen waar je echt verder mee kunt.

Hoe wij ervoor zorgen dat we snel een goed antwoord hebben op al je vragen? 
In CJG Westelijke Mijnstreek bundelen we de krachten van deskundigen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Consultatiebureau, GGD, maatschappelijk werk en anderen... alle professionals werken nauw samen om ouders én kinderen verder te helpen.

Via het CJG kun je ook in contact komen met andere ouders en andere jongeren. Samen wissel je ervaringen uit en deel je persoonlijke verhalen en vragen. Je staat er nooit alleen voor. Dus welke vraag je ook hebt; blijf er niet mee zitten. Samen vinden we een antwoord op je vragen!