Prof Open Resultaatgebieden WM

Resultaatgebieden Centrum voor Jeugd en Gezin WM

Het Centrum Jeugd en Gezin stelt het kind en gezin centraal en streeft de missie  na door zich te concentreren op de volgende resultaatgebieden:

Informatie en Advies

De opvoeders, jongeren en netwerkpartners in de regio Westelijke Mijnstreek zijn bekend met het samenwerkingsverband CJG en weten waarvoor ze daar bij wie terechtkunnen. Zij hebben antwoord gekregen op hun vraag en kunnen zelf verder of weten hoe ze verder geholpen kunnen worden.

Preventie

Op basis van klantvragen wordt gekeken waar het nodig is om preventief info & advies in te zetten met als doel klant te ondersteunen om middels eigen kracht, het eigen netwerk of laagdrempelige informatie en advies de klantvraag snel en goed te beantwoorden.

Preventie is ook bedoeld om zo vroeg mogelijk qua leeftijd maar ook vroeg in ontwikkeling van probleem signaleren en hulp te bieden, om zwaardere zorg later te voorkomen.

Pedagogische hulpverlening

De pedagogische hulpverlening vanuit het CJG heeft als doelstelling om te voorkomen of verminderen van de inzet van gespecialiseerde hulpverlening door de inzet van lichte pedagogische ondersteuning (basiszorg en preventie) waarmee opvoeders & jongeren zelf de tools krijgen om hun vragen, evt. met begeleiding, op te lossen met als resultaat dat de opvoeding is afgestemd op de mogelijkheden van de jeugdigen en de ontwikkeling wordt bevorderd.

Sluitende aanpak

De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek streven naar een sluitende keten van voorzieningen en activiteiten voor alle kinderen in de Westelijke Mijnstreek van -9 maanden tot 23 jaar.

Kinderen en ouders in WM krijgen zorg op maat geboden en ervaren daarbij de samenwerking in de keten in samenhangend aanbod op maat dat goed aansluit op de vraag waarbij partners in het netwerk zo goed mogelijk gebruim maken van elkaars deskundigheid.