Prof Open Visie WM

Visie Centrum voor Jeugd en Gezin WM

Onze ambitie is dat alle kinderen in de Westelijke Mijnstreek een goede opvoeding krijgen en evenwichtig, gezond en veilig opgroeien.

Als Centrum voor Jeugd en Gezin staan we naast de opvoeders en jongeren om dit mogelijk te maken en stimuleren we de eigen kracht en sociaal netwerk vanaf de zwangerschap tot aan de volwassenheid van de jongere.

Wij doen dit door inspirerende, preventieve en snelle inzet van zorg, dichtbij fysiek en digitaal in de omgeving van het gezin, samen met jongeren, opvoeders, sociale omgeving en netwerkpartners.