Spacer

Training Sociale Vaardigheden (SoVa)

een training voor leerlingen van het voortgezet onderwijs
maandag 18 september 2017

Is uw kind erg verlegen? Heeft het vaak ruzie? Heeft uw kind moeite om vrienden te maken of wordt het kind gepest? Vindt het kind het moeilijk om ‘nee’ te zeggen of om ergens een mening over te geven?

Wat kinderen gemeenschappelijk hebben is dat ze moeite hebben met sociale situaties en vaak niet weten hoe zich te gedragen. Ze hebben moeite met het omgaan met andere kinderen. Maar dit zijn vaardigheden die kinderen in een SoVa-training kunnen leren.

In de training wordt gewerkt met rollenspellen, theorie en huiswerkopdrachten om te oefenen in de thuissituatie en op school. Zo worden vaardigheden aangeleerd om moeilijke situaties aan te kunnen. Naast vaardigheden die een kind minder goed beheerst, zijn er ook vaardigheden die het juist wel goed beheerst en die in de trainingsgroep worden ingezet om van elkaar te leren.

In elke bijeenkomst wordt een bepaald thema behandeld, bijvoorbeeld ‘grenzen aangeven’ of ‘omgaan met kritiek’. Afhankelijk van de samenstelling van de groep worden bepaalde accenten gezet.

De groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers. De training bestaat uit 9 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur en 1 ouderavond. Tijdens deze ouderavond wordt de voortgang van de kinderen besproken.

De training zal starten in week 43 (de week na de herfstvakantie). Locatie en tijdstip zal nog bekeken worden tijdens de intakes met de deelnemers.

De deelnemersbijdrage is €50,00 voor de hele training.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joshua Ramakers – 0640894489 – jramakers@piw.nl 


elseOf vraag het Else, onze virtuele medewerker!

Gebieden

Born en de kleine gemeentenWestelijk SittardOostelijk SittardWestelijk GeleenOostelijk GeleenSteinBeekSchinnen

Contact