Foto van een vuurpijl

Meer jeugdige vuurwerkslachtoffers

vrijdag 5 januari 2018

Het aantal vuurwerkslachtoffers onder kinderen en jongeren is gestegen. Bij de afgelopen jaarwisseling was bijna de helft van de vuurwerkgewonden jonger dan 20 jaar. 

Het totale aantal vuurwerkslachtoffers is wel gedaald. 

Kenniscentrum VeiligheidNL en de NOS hebben samen gegevens onderzocht van de afdelingen spoedeisende hulp (SEH) en de huisartsenposten (HAP). Op 31 december 2017 en 1 januari 2018 werden 434 slachtoffers van een vuurwerkongeluk behandeld op de spoedeisende hulp. Zo'n 700 slachtoffers werden behandeld op een huisartsenpost. Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van deze slachtoffers jonger dan 20 jaar is.  

Voorlichting blijft belangrijk 

Onderzoek door VeiligheidNL in 2017 liet zien dat kinderen in ongeveer een derde deel van de gevallen het vuurwerk afsteken. Toch is de helft van de vuurwerkslachtoffers onder de 20. Volgens VeiligheidNL is dit een aanwijzing dat vuurwerk afsteken door kinderen risicovoller is dan door een volwassene. Volgens het kenniscentrum blijven lessen en voorlichting op scholen dus belangrijk. 

Het belang van de vuurwerkbril 

De meest voorkomende verwondingen waren brandwonden (36%) en oogletsel (27%). Ook in de voorgaande jaren was dat zo. Wel liepen dit jaar minder mensen oogletsel op dan vorig jaar. Opvallend hierbij is dat jongeren van boven de 15 jaar veel vaker oogletsel opliepen dan kinderen onder de 15 jaar. Dit zou kunnen komen door de vuurwerkbril, die door kinderen steeds vaker gedragen wordt. VeiligheidNL pleit ervoor dat meer vuurwerkbrillen worden gedragen, door kinderen én volwassenen. Ook voor mensen die alleen maar naar het vuurwerk kijken is een vuurwerkbril aan te raden. 

Bron: VeiligheidNLNOS 


elseOf vraag het Else, onze virtuele medewerker!

Gebieden

Born en de kleine gemeentenWestelijk SittardOostelijk SittardWestelijk GeleenOostelijk GeleenSteinBeekSchinnen

Contact