Foto van een jongen met schmink op het schoolplein

Minister tegen uitsluiten leerlingen

donderdag 8 maart 2018

Minister Slob (Onderwijs) wil dat scholen leerlingen niet langer buitensluiten als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. De minister wil strengere afspraken maken met scholen.

Nieuwe afspraken

De minister heeft de PO-Raad en de VO-Raad gevraagd om komend schooljaar duidelijke afspraken te maken om incidenten te voorkomen. De PO-raad en de VO-raad zijn belangenorganisaties voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin schoolbesturen samenwerken.

Lukt het de scholen niet om op tijd goede afspraken te maken, dan gaat de minister de wet strenger maken. Dat schrijft Slob in een brief aan de Tweede Kamer. 

Niet naar kerstdiner of schoolreisje 

Het komt soms voor dat leerlingen niet mee mogen doen aan een kerstdiner, schoolreisje of een sportdag omdat ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet hebben betaald. Soms moeten kinderen dan als enige op school huiswerk maken terwijl de rest van de leerlingen in een pretpark is. Minister Slob vindt dit onacceptabel: "Elk kind moet mee kunnen doen, ook met de uitjes. Het is voor een kind verschrikkelijk om als enige niet mee te mogen."

Uitsluiting melden 

De minister heeft de Onderwijsinspectie gevraagd om goed te blijven controleren of scholen de ouderbijdrage niet verplichten. Ouders die tegen verplichte bijdrages aanlopen kunnen dit ook melden bij de medezeggenschapsraad van de school of bij de inspectie.

Ouders die vragen hebben over de vrijwillige ouderbijdrage kunnen daarnaast terecht bij informatiepunt Ouders & Onderwijs.

Bron: Rijksoverheid


elseOf vraag het Else, onze virtuele medewerker!

Gebieden

Born en de kleine gemeentenWestelijk SittardOostelijk SittardWestelijk GeleenOostelijk GeleenSteinBeekSchinnen

Contact