Week van het Gezin, dinsdag 15 mei 2018!

dinsdag 15 mei 2018

Deze week staat het Gezin centraal in het Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek.
Gezinssituaties variëren tegenwoordig.
Als een of meer volwassenen voor een of meer kinderen zorgen, noemen we dat een gezin.

Verschillende soorten gezinnen
Er zijn veel verschillende soorten gezinnen. Zo zijn er bijvoorbeeld gezinnen met een vader en een moeder, maar ook gezinnen met alleen een vader of alleen een moeder. Dat zijn dan alleenstaande ouders.
Er zijn ook gezinnen met twee vaders of twee moeders. Soms voeden ouders kinderen op van anderen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld bij een oma of tante wonen. Gezinnen die kinderen van anderen opvoeden zijn bijvoorbeeld pleeggezinnen, adoptiegezinnen en stiefgezinnen.

Bijzondere gezinssituatie
Voorbeelden van bijzondere gezinssituaties zijn grote gezinnen, gezinnen met kinderen die oorspronkelijk uit een ander gezin komen, en samengestelde gezinnen. Als ouders uit verschillende landen komen, noemen we dat wel een multicultureel gezin.

Het belangrijkste voor kinderen en ouders is dat je samen gelukkig bent en goed voor elkaar zorgt.

Voor vragen over de zorg voor je gezin of de opvoeding of andere vragen zoals grenzen stellen, normen en waarden, voeding, slapen, etc. kun je terecht bij het CJG.

Soms wil je als *ouder graag sparren met iemand over de opvoeding, vragen die je hierover hebt en kun je met dit advies/adviezen meteen aan de slag in de praktijk. Soms loop je in je gezin tegen (langdurige) problemen aan en wil je graag begeleiding hierin en tips en advies krijgen. Soms loop je als *ouder in bepaalde leeftijdsfases van je kind tegen problemen aan, bijv. de puberteit en wil je graag tips/advies en/of langdurig/kortdurend begeleiding van een pedagogisch werker. Soms verandert de vormgeving van je gezin doordat je als ouders gaat scheiden en wil je graag als ouders en voor je kind(eren) begeleiding in deze fase van je leven, ook dan kun je bij het CJG terecht.

 

Samenwerkingspartner Partners in Welzijn organiseert vanaf 17 mei a.s.
de cursus "Kinderen scheiden niet"
Een cursus voor kinderen (8-12 jaar) en hun ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn.

Voor aanmelding voor deze cursus en/of andere cursussen of advies bij bovenstaande vragen en/of andere vragen met betrekking tot je kind en gezin kun je terecht bij het CJG Westelijke Mijnstreek.

We zijn op werkdagen bereikbaar via ons e-mailadres info@cjg-wm.nl of via telnr. 046-8506910.

* lees ook verzorgers/opvoeders/pleeg- en of stief- en of plusouders.

 


elseOf vraag het Else, onze virtuele medewerker!

Gebieden

Born en de kleine gemeentenWestelijk SittardOostelijk SittardWestelijk GeleenOostelijk GeleenSteinBeekSchinnen

Contact