Spacer

Ministers: meer steun voor ouders bij scheiding

woensdag 16 mei 2018

De ministers Sander Dekker (Rechtsbescherming) en Hugo De Jonge (VWS) werken aan nieuwe plannen om te voorkomen dat kinderen de dupe worden van een moeilijke scheiding.  De ministers willen dit bereiken door ouders beter te ondersteunen.

Voorlichting over ouderschap

De overheid geeft daarom subsidie aan een programma (‘Besluit met muisjes’) dat aankomende ouders moet voorlichten over het ouderschap. Dit moet ervoor zorgen dat ouders beter voorbereid aan kinderen beginnen en eerder hulp inroepen bij relatieproblemen.

Advies van het Scheidingsloket

Daarnaast willen de ministers inzetten op goede hulp en ondersteuning, als het tot een scheiding komt. Hiervoor moet er o.a. per gemeente een ‘scheidingsloket’ komen, waar scheidingsdeskundigen informatie en advies geven aan ouders. Ook het wijkteam, de school en de directe omgeving moeten meer gaan ondersteunen wanneer gezinnen met een moeilijke scheiding te maken krijgen.

Minder ruzie in de rechtszaal

Daarnaast wordt in een aantal rechtbanken een nieuwe scheidingsprocedure uitgetest. Het doel hiervan is om conflicten bij de scheiding zoveel mogelijk buiten de rechtszaal te houden.

Scheiden zonder Schade

De plannen staan in het programma ‘Scheiden zonder Schade’, dat wordt uitgevoerd door de ministeries van Justitie & Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Bron: Rijksoverheid


elseOf vraag het Else, onze virtuele medewerker!

Gebieden

Born en de kleine gemeentenWestelijk SittardOostelijk SittardWestelijk GeleenOostelijk GeleenSteinBeekSchinnen

Contact