Een vader en kind lopen naar een meeroever

Steeds minder mensen blijven thuis voor zorgtaken

dinsdag 13 augustus 2019

Het aantal mensen dat niet kan of wil werken vanwege zorg voor gezin of huishouden, nam in 10 jaar tijd met bijna een derde af.

In 2018 waren er 211.000 vrouwen en 12.000 mannen die hun zorgtaken als reden opgaven om niet te kunnen of willen werken. In 2008 ging het om 305.000 vrouwen en 8.000 mannen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorig jaar hoorden 3,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar niet bij de beroepsbevolking. Dit zijn mensen die geen betaald werk hebben en niet op zoek zijn naar werk. Een groot deel hiervan, 1,5 miljoen, noemt hoge leeftijd als reden om niet te werken.

Combinatie van zorg en werk

Mensen die wel willen werken maar niet kunnen, geven aan dat de combinatie van zorg en werk ze te grote druk geeft. Andere genoemde redenen om niet te willen werken zijn het niet kunnen vinden van geschikte kinderopvang en schooltijden die niet goed aansluiten. Deze laatste reden wordt het vaakst genoemd door laagopgeleiden. Hoogopgeleiden geven vaker de druk van de combinatie zorg-werk en gebrek aan kinderopvang als redenen om niet te kunnen werken.

Bron: CBS


elseOf vraag het Else, onze virtuele medewerker!

Gebieden

Born en de kleine gemeentenWestelijk SittardOostelijk SittardWestelijk GeleenOostelijk GeleenSteinBeekSchinnen

Contact