Jeugd Over het CJG WM

Over het CJG

Zit je ergens mee? CJG Westelijke Mijnstreek kan je helpen.
Soms loop je in de opvoeding tegen problemen aan waarbij je je afvraagt, is er iets aan de hand met mijn kind? Dan kun je bij het CJG Westelijke Mijnstreek terecht. Het CJG is dé (digitale) vraagbaak voor ouders, opvoeders en kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Op de website is over tal van thema’s informatie en advies te vinden.  Verder kun je bij het CJG terecht met vragen rondom bijv. somberheid, boosheid, angstklachten, problematisch game-gedrag en echtscheiding. Samen met onze Praktijkondersteuners Jeugd/psychologen kind en jeugd kunnen we zelf kortdurende behandeling bieden, of zorgen we voor een zorgvuldige overdracht naar de juiste zorgverlener.

We zijn hard bezig om dit platform verder te ontwikkelen en zullen hierover in de loop van 2019 verdere informatie plaatsen.

Hoe wij ervoor zorgen dat we snel een goed antwoord hebben op al je vragen? 
Binnen CJG Westelijke Mijnstreek werken we samen met deskundigen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Denk hierbij een de jeugdgezondheidszorg 0-4 en 4-19, pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers, medewerkers uit de kinderopvang en leefstijlcoaches, cliëntondersteuners van MEE en anderen...Door middel van korte lijnen werken alle professionals nauw samen om u en uw kind verder te helpen.

Openingstijden
Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met het CJG Westelijke Mijnstreek: tel.046-8506910 of via info@cjg-wm.nl.

LET OP: Voor vragen aan het consultatiebureau neemt u contact op met Zuyderland JGZ 0-4 jaar: 

tel. 088 - 4588888 (keuze 2 voor JGZ - iedere ochtend van 8.30u-12.30u) of mail: jgz@zuyderland.nl voor alle vragen betreffende het CB, bv. afspraken, voeding etc.

Voor het aanvragen van een arrangement Jeugdhulp kunt u contact opnemen met team Jeugd van uw gemeente via het telefoonnummer: 14046

Voor dringende hulpvragen buiten kantooruren kunt u bellen met de Crisisdienst Jeugd Telefoonnummer: 088 0072990. Dit telefoonnummer is 24/7 bereikbaar in geval van spoed of crisis.

 

Klachten?
Het Centrum voor Jeugd en Gezin en kernpartners proberen u zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch kan het gebeuren dat dit niet volgens uw verwachting gebeurt. Dan willen we graag met u in gesprek om te kijken wat er speelt. Dus bent u niet tevreden? Laat het ons dan weten zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Eventueel kunt u contact opnemen met het AKJ. Zij zijn ervoor om als onafhankelijke vertrouwenspersoon met u mee te kijken of te luisteren naar uw ervaring.

Privacy
Het Centrum voor Jeugd en Gezin gaat zorgvuldig om met uw privacy. De privacyverklaring die is opgesteld voor de PIW-groep is ook van kracht voor het Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek.


Of vraag het Else, onze virtuele medewerker!
Contact

Veelgestelde vragen